Aktuality

Info: 26.2.2024

Vážení klienti.

Upozorňujeme, že dňa 26.2.2024 (pondelok) ambulancia bude z prevádzkových dôvodov ordinovať do 12:30.

Za porozumenie ďakujeme.

Info 20.2 - 23.2.2024

Vážení klienti.

Dňa 20.2.2024 ambulancia z prevádzkových dôvodov ordinuje do 13:00 hod.

Dňa 21.2.2024 aparáty z technických príčin nebudeme prideľovať.

V dňoch 22.2 až 23.2.2024 ambulancia neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky.

Za porozumenie ďakujeme.

Zastupovanie v dňoch 22.-23.2.2024 tu

Info: Audiometria opäť dostupná od 9.2.2024

Vážení klienti. Od 9.2.2024 je možné znova u nás realizovať audiometrické vyšetrenie sluchu a s tým súvisiace preventívne vyšetrenia, či vyšetrenia pre spôsobilosť na prácu - práca v hluku, práca vo výškach, vodičské oprávnenie skup.1., a 2., vodič profesionál, vodič amatér a pod.


Info: 12.1. a 15.1.2024

Vážení klienti.

Dňa 12.1.2024 (piatok) ambulancia nebude z technických príčin ordinovať.

Zastupovanie: (info cez e-VUC) tu   

Dňa 15.1.2023 (pondelok) ambulancia bude ordinovať od 8:00 do 12:30 zo zdravotných dôvodov.

Za porozumenie ďakujeme.

Info 1.1.2024

Vážení klienti.

Dovoľujeme si vás upozorniť na nutnosť mať na špecializované vyšetrenie písomné odporučenie - výmenný lístok od svojho všeobecného lekára (pre deti, alebo pre dospelých), na ktorom je uvedený dôvod vyšetrenia.

*****

Kedy výmenný lístok od svojho všeobecného lekára nepotrebujete:

 - na vyšetrenie u psychiatra, gynekológa dermatovenerológa a očného lekára, ak ide o predpísanie okuliarov

 - na ďalšiu návštevu, na ktorú vás pozve lekár špecialista (napríklad na kontrolu, v dokumentácii je zaznačený termín alebo časový interval kontroly)

- do 24 hodín od vzniku úrazu alebo inej náhlej zmeny zdravotného stavu

- v prípade dispenzarizácie - pravidelného sledovania zdravotného stavu pacienta u špecialistu

- u mužov - v prípade preventívnej prehliadky u urológa

- ak ide o ochranné ambulantné liečenie

*****

Platnosť výmenného lístku: Zákon o zdravotnej starostlivosti nijak nevymedzuje platnosť výmenných lístkov ani dobu, kedy je výmenný lístok platný. Ide však o vyšetrenie u špecializovaného lekára, ktoré určil všeobecný lekár na základe zdravotného stavu pacienta. Preto sa predpokladá, že ide o vyšetrenie, ktoré je potrebné vykonať v čo najkratšom čase.

*****

V prípade ak klient nemá výmenný lístok a nespadá do vyššie uvedených skupín, môže absolvovať vyšetrenie, avšak ako samoplatca za úhradu uvedenú v cenníku (Vyšetrenie na vlastnú žiadosť bez odporučenia na výmennom lístku.) V prípade potreby predpisu liekov pri takomto vyšetrení alebo následnej kontroly vyplývajúcej z vyšetrenia  zdravotná poisťovňa tieto náklady neuhrádza, znáša ich klient sám.

*****

Za porozumenie ďakujeme.

Info: Prevádzka ambulancie od 1.9.2023

Vážení klienti.
Dávame vám do pozornosti zmenu organizácie práce v našej ambulancii.

Od začiatku septembra 2023 bude ambulancia fungovať v nasledujúcom režime:

pondelok - ORL- 7:30 - 14:00

utorok - ORL - 7:30 - 14:00

streda - Načúvacie aparáty/FON - 13:30 - 15:30 (len objednaní klienti);  (ORL v stredu neordinuje)

štvrtok - ORL - 7:30 - 14:00

piatok - ORL - 7:30 - 14:00

Info - NAČÚVACIE APARÁTY -Termíny

AKTUÁLNE: vybavovanie načúvacích aparátov - cez sekciu "Aparáty"

Nové termíny - od 8.1.2024

Vážení klienti.

Momentálne sú u nás všetky termíny na vybavenie načúvacích aparátov obsadené do konca roka 2023. Ďalšie termíny zatiaľ nemáme, nových klientov bude možné obslúžiť až v novom roku 2024.

V prípade záujmu o načúvací aparát môžete:

1. využiť služby iných ambulancií v regióne (Turčianske Teplice, Žilina, Ružomberok)

2. informovať sa u nás od 8.1.2024 ohľadom ďalších voľných termínov

Za porozumenie ďakujeme.


Dovolenka - 18.9.2023

Vážení klienti.

Dňa 18.9.2023 (pondelok) ambulancia nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.

Za porozumenie ďakujeme.

Zastupovanie: (info cez e-VUC) tu